Veranderen om te verbeteren

Bedrijfskundige verandering is geen doel op zich maar een middel om te komen tot verbetering. De noodzaak tot die verbetering, in welke vorm dan ook, wordt ingegeven door de vraag naar groei in uw organisatie. De scherpte van Van Eyck van Heslinga kan uw organisatie daarbij op verschillende terreinen van dienst zijn, zoals bij:
 • innovatieve ontwikkeling:
  i.b. als dit gepaard moet gaan met een nieuwe organisatierichting en -inrichting,
 • ingrijpende reorganisatie of transitie:
  met name als deze moet leiden tot een herzien toekomstperspectief,
 • strategische fusie, overname of samenwerking:
  als strategie, structuur en sturing in een vloeiende beweging hun beslag moeten krijgen, zowel op papier als in de praktijk,
 • trouble shoot management:
  inzet van leidinggevend interimmanagement voor het verbeteren en/of oplossen van urgente resp. zwaarwegende probleemsituaties,
 • management, stakeholder of zakelijk conflict:
  bemiddelen bij en oplossen van conflicten op uiteenlopend management-, stakeholder- of zakelijk niveau.

Effectief veranderen?

Elke bedrijfskundige metamorfose begint met een stevige verankering in de wortels van de organisatie. VEvH beschikt over de expertise en de ervaring om samen met u wezenlijke en werkende organisatieverbeteringen in te voeren én door te voeren. U leest er meer over op de pagina ondersteuning.

Ga naar Contact. Mail, bel of stel uw vraag.Van Eyck van Heslinga | partners in bedrijfskundige verandering - KvK 01118532