Er gaat iets veranderen

De werkwijze van Van Eyck van Heslinga kenmerkt zich door ontwerpgericht onderzoek, advies en management ten bate van werkende en wezenlijke organisatieverbetering. In het bijzonder focust zij zich op verbeteringsvraagstukken die liggen op het snijvlak van strategie, structuur, sturing en resultaat, in relatie tot aanbod, vraag, samenwerking en concurrentie bij organisaties met en zonder winstoogmerk.

Bewustwording als vertrekpunt

De essentie van deze ontwerpgerichte benadering is de creatieve sprong die gemaakt moet worden om tot echte verbetering en progressie van de organisatie te komen. Dit gebeurt onder andere door bewustwording binnen en buiten uw organisatie van de reeds aanwezige onbewuste kennis en daar een passend organisatieontwerp voor te maken. Het vormt het scharnier tussen de bestaande en de gewenste, verbeterde situatie – tussen wens en werkelijkheid. Deze ontwerpgerichte benadering is bedrijfskundig qua visie, opzet en aanpak, en wetenschappelijk qua ontwerpmethodiek.

Helder en financieel inzichtelijk

Elke fase in het ontwerp is het resultaat van een planmatige werkwijze op basis van ‘go/no go’ besluitvorming. De tarifering is daarbij reëel en transparant. Net als de helderheid van het ontwerp is ook deze financiële inzichtelijkheid kenmerkend voor vEvH. Dit wordt onderstreept door de duurzame relatie die ze met haar opdrachtgevers onderhoudt.

Ga naar Contact. Mail, bel of stel uw vraag.Van Eyck van Heslinga | partners in bedrijfskundige verandering - KvK 01118532